Valikko

Raamattu kannesta kanteen -ohjelman historia

Sansassa oli 1990-luvulla kartoitettu mahdollisuuksia lähettää raamattuopetusohjelmia Suomessa, esimerkiksi YLEn kanavilla, mutta siihen ei avautunut mahdollisuuksia. Ratkaisu löytyi Suomen ulkopuolelta.

Sansan kansainvälinen yhteistyökumppani TWR (silloinen Trans World Radio) teki radiointisopimuksen Puolan yleisradion kanssa tyhjillään olleen propaganda-aseman käyttämisestä evankeliumin julistukseen. Yhteistyökumppanina toimi myös Thru the Bible -järjestö, jonka luoman ohjelmaformaatin pohjalta alettiin kehittää Suomeen soveltuvaa raamattuohjelmaa.

Vuonna 1996 Sansaan perustettiin Radioraamattukoulu-osasto, jonka johtajaksi ja raamattuohjelmien opettajaksi kutsuttiin pastori Jukka Norvanto. Hän oli sitä ennen toiminut raamatunopettajana ja kurssikeskuksen johtajana Vuokatinrannassa. Vuoden 1997 alussa toimittaja Inga-Lill Rajala siirtyi Sansan lehtityöstä uuden radio-ohjelman toimittajaksi ja juontajaksi.

Raamattuohjelma sai nimekseen Raamattu kannesta kanteen (Rkk). Ohjelmasarjan tarkoituksena oli käydä systemaattisesti läpi koko Raamattu, niin että ohjelmaa lähetettäisiin viitenä päivänä viikossa. Ensimmäinen ohjelma kuultiin 3.3.1997. Puolan Stettinistä taajuudella 1503 kHz radioidut keskiaaltolähetykset tavoittivat paitsi koko Suomen myös muut Pohjoismaat.

Aluksi tavoitteena oli saada ohjelmalle 10 000 kuulijaa. Odotukset täyttyivät pian moninkertaisesti. Nykyisin kuulijoita arvioidaan olevan viikoittain yli 200 000.

Suomenkielistä ohjelmaa kuunneltiin myös muualla Euroopassa

Kun Radio Dei aloitti syksyllä 1997 toimintansa, Sansa alkoi kustantaa Rkk-ohjelmaa myös Radio Deissä. Sansa oli samalla ensimmäisiä Radio Dein yhteistyökumppaneita. Radio Dein laajentumisen myötä Rkk:n kuuntelijamäärät kasvoivat.

Dei-jradio-logotAlajärvellä toimiva Järviradio on radioinut Rkk-ohjelmaa vuodesta 1997. Järviradion kautta ohjelma kuuluu laajalla alueella Etelä-Pohjanmaalla. Myös Virossa toimivan Pereraadion johtajat halusivat lähettää maassaan ohjelmaa, koska etenkin vanhempi väestö ymmärtää hyvin suomea. Ohjelman radiointi Virossa alkoi tammikuussa 1998 useilla taajuuksilla. Myöhemmin myös Radio Kajaus alkoi lähettää ohjelmaa Kainuun alueella.

Vuoden 2000 tammikuussa Rkk:n radiointi siirtyi Puolasta Venäjälle, Pietariin. Ohjelma radioitiin voimakkaalta asemalta keskipitkien radioaaltojen taajuudella 1494 kHz arki-iltaisiin kello 21.30–22.00. Uuden aseman myötä lähetinteho kaksinkertaistui 600 kilowattiin, mikä merkitsi kuuluvuuden paranemista Suomen lisäksi Pietarin ympäristössä ja Karjalassa. Kuuntelijapalautetta tuli myös Etelä-Euroopasta ja Englannista asti. Kesäisin lähetettiin uusintoja myös lyhyillä aalloilla, sillä valoisina iltoina keskiaallot eivät kuuluneet hyvin.

‒ Hengellisten ohjelmien radiointi Venäjältä Suomeen on kirkkohistoriallinen tapahtuma. Sanansaattajat alkoi lähettää venäjänkielisiä ohjelmia Neuvostoliittoon jo perustamisvuonna 1973. Toisinaan näitä ohjelmia häirittiin, jotta ihmiset eivät voisi kuunnella. Nyt Venäjältä lähetetään evankeliumia radioteitse myös ulkomaille, totesi Sansan perustaja ja pitkäaikainen lähetysjohtaja Per-Olof Malk vuonna 1999.

Ohjelmien johdosta Sansaan alkoi saapua yhä enemmän kirjeitä ja viestejä kuuntelijoilta. Moni kuuntelija toivoi myös vastauksia kysymyksiinsä. Niin sanotun jälkihoitotyön tarpeen lisäännyttyä palkattiin Radioraamattukoulun sihteeriksi diakoni Pirjo Juntunen vuoden 2003 alussa. Tuona vuonna hän laski palautetta tulleen noin 2300 kappaletta. Syksyllä vuonna 2007 Juntunen siirtyi Sansan aluesihteeriksi.

Ohjelmien radioiminen keskiaalloilla päättyi keväällä 2004, samalla kun ensimmäinen kierros oli saatu päätökseen. Tuolloin ohjelmat kuuluivat jo monien paikallisradioasemien kautta Suomessa kattaen noin 60 prosenttia väestöstä. Keskiaaltolähetyksille ei katsottu olevan enää yhtä suurta tarvetta kuin aiemmin.

Toinen, kolmas ja nyt jo neljäs radiointikierros

Rkk-ohjelman ensimmäinen kierros päättyi keväällä 2004. Joidenkin uusintojen jälkeen aloitettiin toinen radiointikierros tammikuussa 2005. Raamattuopetus ei muuttunut, mutta juontoja, musiikkia ja haastatteluja muutettiin tarvittaessa.

Tuossa vaiheessa Raamattu kannesta kanteen kuului Suomessa Radio Dein ja Järviradion taajuuksilla, Virossa Pereraadiossa sekä Ruotsissa Boråsin lähiradiossa. Opetuksia oli mahdollisuus kuunnella myös internetissä ja CD-levyillä. Jukka Norvanto oli alkanut koota niitä kirjoiksi, ja 54-osainen kirjasarja valmistui keväällä 2010.jukka

Virossa suomenkielinen Rkk-ohjelmasarja päättyi vuoden 2005 lopulla, ja tammikuussa 2006 alettiin lähettää vironkielistä Piibel kaanest kaaneni -sarjaa. Jukka Norvannon käsikirjoitusten pohjalta Raamattua opettaa radiossa pastori Aare Kimmel, ja ohjelmat toimittaa ja juontaa Gea Talts.

Vuonna 2006 Kristillinen Medialiitto (KML) myönsi tunnustuspalkinnon Raamattu kannesta kanteen -ohjelmalle ja Sansan silloiselle viestintäjohtaja Ilkka Kastepohjalle. Hän oli alusta alkaen toiminut merkittävänä taustavaikuttajana ja kouluttajana Radioraamattukoulussa.

Kesällä 2010 aloitettiin kuuntelijoiden pyynnöstä ohjelmasarjan kolmas radiointikierros. Samalla ohjelma sai uuden tunnusmusiikin, jonka sävelsi gospelmuusikko Tommi Kalenius. Ensimmäisen ja toisen kierroksen aikana jokaisen ohjelman alussa kuultiin säveltäjä Jukka Hurrin tunnusmusiikki.

Syksyllä 2013 ohjelmaa alusta alkaen juontanut toimittaja Inga-Lill Rajala jäi eläkkeelle ja ohjelmien emännyys siirtyi uudelle toimittajlle Elina Vaittiselle. Elina oli aiemmin toiminut mm. Radio Dein juontajana ja tuottanut myös lapsille Aarrearkku tv-ohjelmaa.

Joulukuussa 2015 Raamattu kannesta kanteen -ohjelmasta alkoi jo neljäs kierros Elina Tuohisto-Kokon toimiessa määräaikaisena juontajana.

Search