Valikko

16.10. Tapaaminen pellolla Ruut 2:3-11
17.10. Sukulunastaja rakastuu Ruut 2:12-23
18.10. Lepoon, turvaan ja kotiin Ruut 3:1-3
19.10. Anna lunastajan tehdä työnsä Ruut 3:3-18
20.10. Sukulunastaja tekee työnsä Ruut 4:1-22

KUUNTELE RUUTIN KIRJAN OPETUKSIA

Search